You are here: Home OUR COLLEGE Administration Offices And Services
Offices And Services

Primary academic and administrative offices

Dean's Office

Name Tel (+86-10) Email
Yongmei Li (Director) 62751138 yml@pku.edu.cn
Yi Zhang 62756607 zhangyi@coe.pku.edu.cn
Xuyun Bao (Media Officer) 62767454 xuyun@coe.pku.edu.cn
Yujia Zhang (Media Staff) 62757532 yujia@coe.pku.edu.cn


General Office

Name Tel (+86-10) Email
Wen Liu (Deputy Director) 62756992 liuwen@coe.pku.edu.cn
Kangming Qiu (IT Officer) 62765965 qkm@coe.pku.edu.cn
Tingting Lv 62756195 tting.lv@coe.pku.edu.cn

 

Secretary of Departments

Department  Secretary Tel (+86-10) Email
Mechanics and Engineering Science Ni Zhao 62753257 zhaoni@coe.pku.edu.cn
Energy and Resources Engineering Jichun Yang 82529077 yangjch@coe.pku.edu.cn
Biomedical Engineering Xiaofeng Gao 62765849 bme@coe.pku.edu.cn
  Jialei Luo 62765849 jlluo@coe.pku.edu.cn
Materials Science and Engineering Lixia Men 82529976 xuehai9@126.com
Industrial Engineering and Management Fei Xie 82524866 faye@coe.pku.edu.cn
Aeronautics and Astronautics Junyu Zhou 62756145 zhoujunyu@coe.pku.edu.cn

 

Office of Education

Position Name Tel (+86-10) Email
Graduate affairs Qingping Zhang 62755444 zhangqp@pku.edu.cn
Undergraduate affairs Ruoshan Zhu 62753819 zhurs@coe.pku.edu.cn

 

Center of Innovation Education 

Name Tel (+86-10) Email
Yongmei Li 62751138 yml@pku.edu.cn
Sen Li 62766328 lisen@coe.pku.edu.cn
Xuyun Bao 62767454 xuyun@coe.pku.edu.cn

 

Office of Scientific Research

Name Tel (+86-10) Email
Bin Chen (Director) 62753813 bc@pku.edu.cn
Yang Gui 62755445 kueiyang@pku.edu.cn

 

Office of Human Resources

Name Tel (+86-10) Email
Wen Liu (Director) 62756992 liuwen@coe.pku.edu.cn

 

Office of International Relations

Name Tel (+86-10) Email
Shanshan Zhang (Director) 62765571 sszhang@coe.pku.edu.cn
Jingjing Zhou 62767394 jingjingzhoupku@163.com
 

Office of Alumni & Foundation Management

Name Tel (+86-10) Email
Yongmei Li (Director) 62751138 yml@pku.edu.cn
Qi Liu 62757422 kristin@coe.pku.edu.cn

 

Office of Technology Development

Name Tel (+86-10) Email
Hong Zhou 62757496 zhouhong@coe.pku.edu.cn

 

Office of CPC Committee 
Name Tel (+86-10) Email
Jing Yan (Director) 62751811 yanjing@coe.pku.edu.cn

 

Office of Student Affairs

Name Tel (+86-10) Email
Junkai Li (Director) 62756286 lijk@pku.edu.cn
Zhao Li 62767441 lizhao@pku.edu.cn

 

Office of Finance

Name Tel (+86-10) Email
Jiemei Yang (Director) 62751824 yangjm@mech.pku.edu.cn
Yanru Chen 62765570 chenyanru@pku.edu.cn