You are here: Home OUR COLLEGE Administration Committee
Committee
Academic Committee

Chair: Lin Huang

Vice Chair: Dongxiao Zhang

Members:  Steven Feng Chen, Shiyi Chen, Daining Fang, Cunbiao Li, Zuhong Lu, Qiushi Ren, Zhensu She, Leyuan Shi, Wenchang Tan, Shaoqiang Tang, Jianxiang Wang, Xidong Wang, Xiaolei Wu, Huai Yang, Xiaowei Zhan, Qiang Zheng

 

Degree Sub-Committee

Chair: Jianxiang Wang

Vice Chair: Steven Feng Chen, Jing Fang

Members: Pu Chen, Zhisheng Duan, Xun Huang, Zheng Li, Wenchang Tan, Jianjun Tao, Jiandong Wang, Yi Zheng, Yufeng Zheng, Huaiqiu ZhuChunyang Xiong

 

Education Committee

Chair: Dongxiao Zhang

Executive Vice Chair: Jianxiang Wang

Vice Chair: Steven Feng Chen

Members: Pu Chen, Pingchou Han, Kefu Huang, Xun Huang, Junkai Li, Caishan Liu, Qiguo Rong, Zhili Sun, Wenchang Tan, Duoxiang Wang, Chunyang Xiong, Xiaowei Zhan, Qiang Zheng, Yi Zheng, Huaiqiu Zhu 

 

Scientific Research Committee

Chair:Daining Fang

Vice Chair: Huai Yang

Members: Anyuan Cao, Shiyi Chen, Huiling Duan, Cunbiao Li, Qiushi Ren, Zhili Sun, Shaoqiang Tang, Duoxiang Wang, Jiandong Wang, Xidong Wang, Dongxiao Zhang

 

HR Committee


Chair: Dongxiao Zhao

Vice Chair: Wenchang Tan

Members: Steven Feng Chen, Daining Fang, Qiguo Rong, Zhili Sun

 
 
Development and Planning Committee

Chair: Wenchang Tan

Vice Chair: Duoxiang Wang, Huai Yang

Members: Anyuan Cao, Steven Feng Chen, Huiling Duan, Daining Fang, Cunbiao Li, Yongmei Li, Wen Liu, Qiushi Ren, Leyuan Shi, Zhili Sun, Jianxiang Wang, Xidong Wang

 

Finance and Resources Management Committee

Chair: Dongxiao Zhang

Executive Vice Chair: Zhili Sun

Vice Chair: Huai Yang

Members: Bin Fu, Qiushi Ren, Jiandong Wang, Jianxiang Wang, Dingguo Xia

 
Technology and Entrepreneurship Committee

Chair: Duoxiang Wang

Vice Chair: Dingguo Xia

Members: Huiling Duan, Caishan Liu, Zuhong Lu, Qining Wang, Xidong Wang, Huai Yang