You are here: Home OUR COLLEGE Administration Offices And Services
Offices and Services

Primary academic and administrative offices

Dean's Office

Name Tel (+86-10) Email
Yongmei Li (Director) 62751138 yml@pku.edu.cn
Tianying Ma (Secretary) 62753550 tma@pku.edu.cn
Shuwen Ge (Media Officer) 62757532 shuwen@pku.edu.cn


General Office

Name Tel (+86-10) Email
Qingping Zhang (Director) 62751812 zhangqp@coe.pku.edu.cn
Xinxin Wang (Stamp) 62762282 xinxin@pku.edu.cn
Kangmin Qiu (IT Officer, Equipment, Furniture) 62765965 qkm@coe.pku.edu.cn
Jing Sun (Library, Real Estate) 62756195 sunjingcoe@pku.edu.cn
Jingsi Gao (Security) 62759939 gaojs@pku.edu.cn

 

Secretary of Departments

Department  Secretary Tel (+86-10) Email
Mechanics and Engineering Science Ni Zhao 62753257 zhaoni@coe.pku.edu.cn
Energy and Resources Engineering Jichun Yang 82529077 yangjch@coe.pku.edu.cn
Industrial Engineering and Management Qi Liu 62757422 liuqi0826@pku.edu.cn
Aeronautics and Astronautics Xintong Li 62756145 xintongli@pku.edu.cn
Advanced Manufacturing and Robotics Min Peng 62753944 pengm@pku.edu.cn

 

Office of Teaching Affairs

Position Name Tel (+86-10) Email
Director Ruoshan Zhu 62757386 zhurs@coe.pku.edu.cn
Graduate affairs Man Li 62759755 liman@coe.pku.edu.cn
Undergraduate affairs Xiangqi Yuan 62758243 yuanxiangqi@pku.edu.cn

 

Center of Innovation Education 

Name Tel (+86-10) Email
Yongmei Li (Director) 62751138 yml@pku.edu.cn
Sen Li (Professional Degrees) 62766328 sen.li@pku.edu.cn
Meijun Dong 62756184 meijundong@pku.edu.cn

 

Office of Scientific Research

Name Tel (+86-10) Email
Bin Chen (Director) 62753813 bc@pku.edu.cn
Kangmin Qiu 62765965 qkm@coe.pku.edu.cn

 

Office of Human Resources

Name Tel (+86-10) Email
Wen Liu (Director) 62756992 liuwen@coe.pku.edu.cn
Yi Zhang (Postdocs) 62756607 zhangyi@coe.pku.edu.cn

 

Office of International Relations

Name Tel (+86-10) Email
Shanshan Zhang (Director) 62765571 zhangshanshan@pku.edu.cn
Jie Liu (Globex Program Director) 82529073 jie.liu@pku.edu.cn
Qi Liu (Globex Program) 62757422 liuqi0826@pku.edu.cn
 

Office of Alumni & Foundation Management

Name Tel (+86-10) Email
Yongmei Li (Director) 62751138 yml@pku.edu.cn
Hong Zhou 62757496 zhouhong@coe.pku.edu.cn

 

Office of Technology Development

Name Tel (+86-10) Email
Jinyan Shao (Director) 62759192 jyshao@pku.edu.cn

 

Office of CPC Committee 
Name Tel (+86-10) Email
Jing Yan (Director) 62751811 yanjing@coe.pku.edu.cn

 

Office of Student Affairs

Name Tel (+86-10) Email
Jing Zhang (Director) 62756286 zhangjing2006@pku.edu.cn
Junwei Zhu (Youth League) 62758721 zjw18@pku.edu.cn
Yunyun Liu (CPC) 62758721 yunduozzz@163.com
Miaomiao Yuan (Scholarship) 62752282 yuanmiaomiao6@163.com
Xiaoguang Bu (subsidy) 62758721 buxiaoguang@pku.edu.cn
Ruofei Wang (Graduation) 62752282 wangruofei@pku.edu.cn