You are here: Home OUR COLLEGE Administration Offices And Services
Offices and Services

Primary academic and administrative offices

Dean's Office

Name Tel (+86-10) Email
Yongmei Li (Director) 62751138 yml@pku.edu.cn
Yi Zhang 62756607 zhangyi@coe.pku.edu.cn
Xuyun Bao (Media Officer) 62767454 baoxuyun@pku.edu.cn
Yujia Zhang (Media Staff) 62757532 yjia@pku.edu.cn


General Office

Name Tel (+86-10) Email
Qingping Zhang (Director) 62752812 zhangqp@coe.pku.edu.cn
Kangmin Qiu (IT Officer) 62765965 qkm@coe.pku.edu.cn
Jing Sun 62756195 sunjingcoe@pku.edu.cn

 

Secretary of Departments

Department  Secretary Tel (+86-10) Email
Mechanics and Engineering Science Ni Zhao 62753257 zhaoni@coe.pku.edu.cn
Energy and Resources Engineering Jichun Yang 82529077 yangjch@coe.pku.edu.cn
Biomedical Engineering Xiaofeng Gao 62767113 bme@coe.pku.edu.cn
Materials Science and Engineering Lixia Men 82529976 xuehai9@126.com
Industrial Engineering and Management Fei Xie 82524866 faye@coe.pku.edu.cn
Aeronautics and Astronautics Xintong Li   xintongli@pku.edu.cn
Advanced Manufacturing and Robotics Tianying Ma   tma@pku.edu.cn

 

Office of Teaching Affairs

Position Name Tel (+86-10) Email
Director Ruoshan Zhu 62757386 zhurs@coe.pku.edu.cn
Graduate affairs Man Li 62759755 liman@coe.pku.edu.cn
Undergraduate affairs Xiangqi Yuan 62758243 yuanxiangqi@pku.edu.cn

 

Center of Innovation Education 

Name Tel (+86-10) Email
Yongmei Li 62751138 yml@pku.edu.cn
Sen Li 62766328 sen.li@pku.edu.cn
Xuyun Bao 62767454 baoxuyun@pku.edu.cn

 

Office of Scientific Research

Name Tel (+86-10) Email
Bin Chen (Director) 62753813 bc@pku.edu.cn

 

Office of Human Resources

Name Tel (+86-10) Email
Wen Liu (Director) 62756992 liuwen@coe.pku.edu.cn

 

Office of International Relations

Name Tel (+86-10) Email
Shanshan Zhang (Director) 62765571 sszhang@coe.pku.edu.cn
Meijun Dong 62756184 meijundong@pku.edu.cn
 

Office of Alumni & Foundation Management

Name Tel (+86-10) Email
Yongmei Li (Director) 62751138 yml@pku.edu.cn
Qi Liu 62757422 liuqi0826@pku.edu.cn

 

Office of Technology Development

Name Tel (+86-10) Email
Hong Zhou 62757496 zhouhong@coe.pku.edu.cn

 

Office of CPC Committee 
Name Tel (+86-10) Email
Jing Yan (Director) 62751811 yanjing@coe.pku.edu.cn

 

Office of Student Affairs

Name Tel (+86-10) Email
Jing Zhang (Director) 62756286 zhangjing2006@pku.edu.cn
Junwei Zhu 62758721 zjw18@pku.edu.cn