You are here: Home OUR COLLEGE Administration Committee
Committee
Academic Committee

Chair: Yueguang Wei

Vice Chair: Huiling Duan

Members:  Jianxiang Wang, Caishan Liu, Zhili Sun, Cunbiao Li, Moubin Liu, Jie Song, Zhensu She, Xiaolei Wu, Yue Yang, Qiang Zheng, Zhisheng Duan, Shaoqiang Tang, Jianjun Tao, Yunzhi Yu, Wenchang Tan

Secretary: Wen Liu

 

Degree Sub-Committee

Chair: Dingguo Xia

Vice Chair: Qining Wang, Zheng Chen

Members: Xidong Wang, Jinzhi Wang, Changhui Li, Zheng Li, Yanfeng Zhang, Xi Zhang, Pu Chen, Qiguo Rong, Shaojun Guo, Peng Xi, Shaoqiang Tang, Jianjun Tao, Xun Huang, Tianguang Chu

Secretary: Lanying Zhang

 

Education Committee

Chair: Huiling Duan

Executive Vice Chair: Zheng Chen

Vice Chair: Qi'ning Wang

Members: Jianxiang Wang, Yong Wang, Huaiqiu Zhu, Changhui Li, Yue Yang, Bai Song, Jie Song, Yanfeng Zhang, Jing Zhang,  Chao Zhou, Qiguo Rong, Fanyang Mo, Dingguo Xia, Shaojun Guo, Peng Xi, Shaoqiang Tang

Secretary: Ruoshan Zhu