You are here: Home FACULTY Outstanding Talents NSF Outstanding Young Researcher
NSF Outstanding Young Researcher
 • Ph.D., Professor
  +86-10-62767142
  anyuan@pku.edu.cn
  Room 2-204, LiaoKaiYuanLou
 • Ph.D., Professor
  zhifei.dai@pku.edu.cn
  Room 206, Fangzheng Building, No 298 Chengfu Road
 • Ph.D., Professor
  + 86-10-62757432
  hlduan@pku.edu.cn
  60 YanNanYuan, Peking University, Beijing, 100871, P.R. China
 • Ph.D., Professor
  +86-10-62765037
  duanzs@pku.edu.cn
  Room 231, Mechanics Building
 • Ph.D., Professor
  +86-10-62753237
  jfang@pku.edu.cn
 • Ph.D., Professor
  guosj@pku.edu.cn
 • Ph.D., Professor
  +86-10-62753115
  hou@pku.edu.cn
  2-105 Liao Kai Yuan Building
 • Ph.D., Professor
  +86-10-62755098
  cblee@mech.pku.edu.cn
  Room 313, Mechanics building
 • Ph.D., Associate Professor
  +86-10-62757417
  peiym@pku.edu.cn
  Beijing, 100871, China
 • Ph.D., Professor
  +86-10-6276-7113
  renqsh@coe.pku.edu.cn
  52 Hai-Dian Street, Wang-Ke-Zhen Building, Room 907, Beijing 100871 People's Republic of China
 • Ph.D., Professor
  + 86-10-62757944
  she@pku.edu.cn
  Beijing, 100871, China
 • Ph.D., Professor
  +86-10-62754244
  tanwch@mech.pku.edu.cn
 • Ph.D., Professor
  +86+10-62756151
  jjtao@pku.edu.cn
 • Ph.D. , Professor
  +8610-82529038
  wangjp@pku.edu.cn
  Beijing, 100871, China
 • Ph.D., Professor
  + 86-10-62757948
  jxwang@pku.edu.cn
  Mechanics Building 417
 • Ph.D., Professor
  longwang@pku.edu.cn
 • Ph.D., Professor
  +86-10-82529083
  xidong@pku.edu.cn
 • Academician
  +86-10-62767191
  weiyg@pku.edu.cn
 • Ph.D., Professor
  +86-10-62759047
  xiaolei_wu@pku.edu.cn
 • Ph.D., Professor
  86-10-6276-0698
  jzxi@pku.edu.cn
 • Peng Xi    
  Ph.D., Associate Professor
  +86-10-62767155
  xipeng@coe.pku.edu.cn
  Peking University Hospital A536, No. 5 Yiheyuan Road, Beijing 100871, China
 • Ph.D., Professor
  +86-10-62766919
  yanghuai@pku.edu.cn
  Room 602, No. 1 Building, College of Engineering, Peking University, No. 5 Yiheyuan Road Haidian District, Beijing, P.R. China, 100871
 • Yue Yang    
  Ph.D., Professor
  yyg@pku.edu.cn
  Building #1, College of Engineering
 • Ph.D., Professor
  +86-10-62755022
  yujunzhi@pku.edu.cn
  Mechanics Building 323
 • Ph.D, Professor
  86-10-62766835
  xwzhan@pku.edu.cn
 • Ph.D., Professor
  +86-10-62757432
  dxz@pku.edu.cn
  60 YanNanYuan, Peking University, Beijing, 100871, P.R. China
 • Ph.D., Professor
  +86-10-62767065
  Yanfengzhang@pku.edu.cn
  Room 606, 610, New building of Mechanics, Peking University, Haidian District, Beijing.
 • Ph.D., Professor
  +86-10-62767411
  yfzheng@pku.edu.cn
  Room 301, Mechanics Building
 • Ph.D., Professor
  (86) 10-62760532
  rzou@pku.edu.cn
  Room 403, Integrated Science Research Center, Peking University