You are here: Home OUR COLLEGE Administration Offices And Services
Offices And Services

Primary academic and administrative offices

Dean's Office

NameTel (+86-10)Email
Yongmei Li (Director)62751138yml@pku.edu.cn
Yi Zhang62756607zhangyi@coe.pku.edu.cn
Xuyun Bao (Media Officer)62767454xuyun@coe.pku.edu.cn
Yujia Zhang (Media Staff)62757532yujia@coe.pku.edu.cn


Administration Office

NameTel (+86-10)Email
Qingping Zhang (Director)
62751812
zhangqp@coe.pku.edu.cn
Jing Sun
62756195
sunjingcoe@pku.edu.cn
Kangmin Qiu
62765965
qkm@coe.pku.edu.cn


Secretary of Departments

Department SecretaryTel (+86-10)Email
Mechanics and Engineering Science
Ni Zhao62753257zhaoni@coe.pku.edu.cn
Energy and Resources EngineeringJichun Yang82529077yangjch@coe.pku.edu.cn
Biomedical Engineering
Xiaofeng Gao62767113
bme@coe.pku.edu.cn
Materials Science and EngineeringLixia Men82529976xuehai9@126.com
Industrial Engineering and ManagementFei Xie 82524866faye@coe.pku.edu.cn
Aeronautics and Astronautics
Chuqiao Shi
62756145shichuqiao@pku.org.cn


Office of Teaching Affairs

Name
Tel (+86-10)Email
Ruoshan Zhu
62757386
zhurs@coe.pku.edu.cn
Man Li (Graduate affairs)
62759755
liman@coe.pku.edu.cn
Tingting Lv (Undergraduate affairs)
62758243
tting.lv@coe.pku.edu.cn


Center of Innovation Education

NameTel (+86-10)Email
Yongmei Li
62751138yml@pku.edu.cn
Sen Li
62766328lisen@coe.pku.edu.cn
Xuyun Bao62767454xuyun@coe.pku.edu.cn


Office of Scientific Research

NameTel (+86-10)Email
Bin Chen (Director)62753813
bc@pku.edu.cn


Office of Human Resources

NameTel (+86-10)Email
Wen Liu (Director)62756992liuwen@coe.pku.edu.cn


Office of International Relations

NameTel (+86-10)Email
Shanshan Zhang (Director)
62765571sszhang@coe.pku.edu.cn
Meijun Dong
62756184
meijundong@pku.edu.cn

Office of Alumni & Foundation Management

NameTel (+86-10)Email
Yongmei Li (Director)62751138yml@pku.edu.cn
Qi Liu
62757422kristin@coe.pku.edu.cn


Office of Technology Development

NameTel (+86-10)Email
Hong Zhou62757496zhouhong@coe.pku.edu.cn


Office of CPC Committee
NameTel (+86-10)Email
Jing Yan (Director)62751811yanjing@coe.pku.edu.cn


Office of Student Affairs

NameTel (+86-10)Email
Jing Zhang
62756286zhangjing2006@pku.edu.cn
Zhao Li62767441lizhao@pku.edu.cn


Office of Finance

NameTel (+86-10)Email
Jiayu Chen
62765570
wyjychen@pku.edu.cn
Jitao Ge
62751824
jitaoge@pku.edu.cn